Η θέση του ΑΚΚΕΛ για τα εισαγώμενα προϊόντα


Το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας πιστεύει ότι η χώρα πρέπει να επιστρέψει στην παραγωγή.

Πρέπει να παράγουμε οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και να έχουμε αυτάρκεια.

Σε ότι αφορά όμως προϊόντα που πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθούν, τότε αυτά πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στα ίδια ράφια με τα εγχώρια προκειμένου ο καταναλωτής να μη παραπλανάται, ενώ κάποια άλλα όπως το εισαγώμενο κρέας πρέπει να πωλούνται αποκλειστικά σε κρεοπωλεία που έχουν επιλέξει να δουλεύουν κρέατα εισαγωγής.

Έτσι ο καταναλωτής θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της πιθανότητας να φάει άλογο αντί μοσχάρι!!!