Η μπάλα έξω, με το πετρέλαιοΕρωτηµατικά προκαλεί η στάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο θέµα της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες. Ενώ πριν από µερικές ηµέρες ο υπουργός, Αθανάσιος Τσαυτάρης, είχε πει από το βήµα της Βουλής ότι η επιστροφή θα γίνει όπως και πέρυσι, µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2013, έρχεται νέα απόφαση που συγκροτεί Οµάδα Εργασίας και η οποία θα εξετάσει «εναλλακτικές προτάσεις για φθηνό πετρέλαιο».

Μάλιστα, η ίδια σχεδόν επιτροπή είχε συσταθεί πέρυσι και δεν είχε αλλάξει τίποτα στο σύστηµα επιστροφής ΕΦΚ καυσίµων, παρόλο που είχε διαρρεύσει ότι θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται η Κάρτα του Αγρότη και είχε γίνει µια προεργασία από την Τράπεζα πειραιώς, που θα αναλάµβανε την έκδοσή της.

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι:
Γιατί κάθε χρόνο να συστήνουµε οµάδα εργασίας, αφού δεν πρόκειται να αλλάξει το υπάρχον σύστηµα;
Πότε θα δοθεί η α΄ δόση της επιστροφής, που έχει καθυστερήσει σε σχέση µε πέρυσι;