Τι λιπάσματα χρειάζονται οι ελιές και πότε πρέπει να τα ρίξω!!!

Η λίπανση της ελιάς απαιτεί σε ετήσια βάση σημαντικά θρεπτικά στοιχεία αζώτου για βλαστική ανάπτυξη των ελαόδεντρων, φωσφόρου για το ριζικό σύστημα και καλίου για καρποφορία και επίτευξη σημαντικής παραγωγής. Συμμπληρωματικά, απαιτεί μικρότερες ποσότητες σε μαγνήσιο, ασβέστιο. Επίσης η λίπανση της ελιάς με βόριο είναι αναγκαία, καθώς το βόριο αποτελεί κρίσιμο ιχνοστοιχείο για την ανθοφορία και την καρπόδεση της ελιάς που σχετίζεται με τη μείωση της παρενιαυτοφορίας. H λίπανση της ελιάς γίνεται κυρίως με προσθήκη του κατάλληλου λιπάσματος στο έδαφος.


Eπιλέγουμε λίπασμα για την ελιά, ελέγχοντας προσεκτικά την περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) από το κάθε θρεπτικό στοιχείο των λιπασμάτων και έχοντας υπόψη και την τιμή της συσκευασίας του λιπάσματος ώστε να αξιολογούμε τη σχέση τιμής και ποιότητας.
Οι τρεις αριθμοί που αναγράφονται στη συσκευασία του λιπάσματος, αναφέρονται στην περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) στα τρία βασικά στοιχεία θρέψης, κατά σειρά: άζωτο, φώσφορος και κάλιο. Για παράδειγμα, το λίπασμα 7-4-10 περιέχει 7% άζωτο, 4% φώσφορο, και 10% κάλιο. Συμπληρωματικά, αναφέρονται στο λίπασμα οι ποσότητες σε μαγνήσιο (Μg), βόριο (B) και ασβέστιο (Ca).
Εννοείται ότι στόχος μας είναι να βρούμε λιπάσματα που περιέχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερα ποσοστά θρεπτικών συστατικών αλλά σε αρμονία μεταξύ των.
Δηλαδή ένα λίπασμα 25-10-15 π.χ είναι μια καλή επιλογή.
Να θυμάστε ότι το άζωτο φεύγει σχετικά σε λίγους μήνες από το χωράφι, ενώ τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά παραμένουν για χρόνια, γι αυτό προσέχουμε το λίπασμα που θα επιλέξουμε να έχει αρκετά περισσότερο άζωτο παρά φώσφορο και κάλιο.

Παρότι πολλά λιπάσματα έχουν στην σύνθεση τους και βόριο, αυτό συνήθως δεν είναι αρκετό καθώς οι ανάγκες των δένδρων είναι πολύ μεγαλύτερες.
Ένα λίπασμα 40 κιλών με περιεκτικότητα 0.5% βορίου, σημαίνει ότι έχει 200 γραμμάρια βόριο όλο κι όλο, το οποίο δεν καλύπτει ούτε καν ένα δένδρο.

Η ελιά χρειάζεται 10 γραμμάρια βόριο για κάθε έτος της ηλικίας της ανά 3 έτη.
Δηλαδή ένα δένδρο ηλικίας 30 χρόνων χρειάζεται 300γρ που πρέπει να ρίχνουμε είτε ανά 3 έτη, είτε 100 γραμμάρια κάθε χρόνο για να συμπληρωθούν 300 στην τριετία.
Εννοείτε ότι ένα δένδρο ηλικίας 10 χρόνων χρειάζεται 100 γραμμάρια στην τριετία είτε 35 γραμμάρια τον χρόνο.

Βόρακας ή βόριο για ελιές

Ασβέστιο πρέπει να πέφτει σε μορφή γεωργικού ασβέστη σε σκόνη ανά 3-4 χρόνια περίπου 4-5 κιλά ανά δένδρο ηλικίας 30 ετών, συνοδευόμενος πάντοτε με το ανάλογο βόριο (βόρακα).

Γεωργικός Ασβέστης σε μορφή σκόνης
Ο Γεωργικός ασβέστης πρέπει να πέσει το πολύ έως τον Ιανουάριο επειδή τα δένδρα αργούν πολύ να τον απορροφήσουν ώστε να προλάβει να δράσει.
Η χρήση γεωργικού ασβέστη αποδεδειγμένα βοηθάει σε μεγαλύτερες παραγωγές.

Η ποσότητα λιπάσματος ανά έτος σε ελαιόδενδρα από 20 ετών και άνω δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 4kg για την βασική ανοιξιάτικη εφαρμογή.

Ο χρόνος που θα πέσουν τα λιπάσματα πρέπει να είναι από τέλος Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου τα δένδρα να προλάβουν να ωφεληθούν πριν αρχίσει η διαδικασία της νέας ανθοφορίας τους.

Τα λιπάσματα πρέπει να πέφτουν κάτω από τα δένδρα στην διάμετρο που καλύπτουν τα κλαδιά της ελιάς.
Τα λιπάσματα πρέπει να ενσωματωθούν εντός λίγων ήμερων αφού τα ρίξουμε, προκειμένου να μην χάσουμε το άζωτο.
Η ενσωμάτωση γίνεται είτε με πότισμα είτε με χώσιμο του λιπάσματος.
Αν δεν μπορούμε να τα χώσουμε τότε αφού δούμε ότι τις επόμενες ημέρες έρχονται βροχές τότε είναι η σωστή στιγμή να τα ρίξουμε ώστε να γίνει η ενσωμάτωση, ή αλλιώς ποτίζουμε.

Επιπλέον συμπληρωματική λίπανση μπορεί να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες στο πότισμα με αζωτούχα λιπάσματα σε ποσότητα περίπου 1-2 κιλά ανά δένδρο ηλικίας 30 ετών και άνω.

https://neosagroths.blogspot.com/