Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Αγροτικού .Κτηνοτροφικού. Κόμματος . Ελλάδας ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ


Απειλή Για τη Γαύδο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Μάλτα, την Ιταλία κι ολόκληρη τη Μεσόγειο, είναι η εγκληματική ενέργεια να «πειραματιστούν» την υδρόλυση εν πλω εξαιρετικά επικίνδυνων υλικών, τα οποία σε περίπτωση ατυχήματος θα βυθιστούν στη θάλασσα μας και θα καταστρέψουν κάθε ζωντανό οργανισμό !!!! 

Το ΑΚΚΕΛ θα δώσει όποια μάχη μπορεί δίπλα στους κατοίκους των νησιών ώστε να σταματήσει αυτό το έγκλημα !!!!