Like box

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Η Ιστορία των ουγγρικών μοσχαριών Simental


Το ουγγρικό Simental αναπτύχθηκε από την αντικατάσταση που διασχίζει την αναπαραγωγή μεταξύ του ουγγρικού γκρι, μιας κυρίαρχης φυλής στο 19ο αιώνα, και της φυλής Simental. Επιπλέον, άλλες φυλές και τοπικές ποικιλίες π.χ. το Borzderes, ολλανδικός ζωσμένος, που συμβάλλουν επίσης στην εξέλιξη αυτής της φυλής. Διάρκεσε μερικές δεκαετίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής φυλής που έχει οριστικοποιηθεί ουσιαστικά
Η αντικατάσταση που διασχίζει με συνέπεια την ανάπτυξη της ουγγρικής φυλής Simental κατάγεται κυρίως στο ότι τις απαιτήσεις που έχουν μεγαλώσει στην γαλακτοπαραγωγή και στην κρεοπαραγωγή η πρωτότυπη φυλή δεν μπουρούσε να τις εξυπηρετήσει, κι επιπλέον, η σημασία της χρησιμοποίησης ως υποζυγίου μίκραινε βαθμιαία στην αναπαραγωγή των βοοειδών.


Η σημαντική μεταβλητότητα του ουγγρικού Simental παρήγαγε μερικά γαλακτοπαραγωγά είδη κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Εντούτοις, οι διασταύρωση άρχισαν ήδη στη δεκαετία του 50 επειδή η γαλακτοπαραγωγή του ουγγρικού Simental δεν ήταν αρκετά οικονομική και δεν ήταν αρκετά προσαρμοστική στην έντονη παραγωγή γαλακτοκομικής βιομηχανίας. Ξεκίνησαν αυτές τις διασταυρώσεις συμπεριλαμβανόμενες, μεταξύ των άλλων, εκείνες με το Kosztromai, το Borzderes και με τον κόκκινο Δανό το 1952. Τα αποθέματα που παρήχθησαν σε αυτές τις διασταυρώσεις ήταν επίσης κατάλληλα για τη ειδικευμένη βιομηχανοποιημένη γαλακτοπαραγωγή, επομένως συνήθως διασχίστηκαν με τις πιο πρόσφατες φυλές.

Η γαλακτοπαραγωγή, η προσαρμοστικότητά στο μηχανοποιημένο άρμεγμα, και η δομή των ποδιών, καθώς επίσης και η τεχνολογική ανοχή και ετολογικά γνωρίσματα του ουγγρικού Simental είναι είτε μη ικανοποιητικές είτε δεν ταιριάζουν στους όρους που η γαλακτοκομική
Αυτή η φυλή έχει μια ενδιάμεση γαλακτοπαραγωγή (3500-3800 κλ γάλακτος με γαλατολυπαρό περίπου 4%) και την άριστη κρεοπαραγωγή, είναι μια χαρακτηριστική φυλή διπλών σκοπών παραγωγής που χρησιμοποιείται στην Ουγγαρία. Το μέσο βάρος των αγελάδων είναι 600-700 κλ. Είναι μια μεσοπρόωρη ωριμάζοντας φυλή. Οι δαμαλίδες μπορούν να παρουσιαστούν στην αναπαραγωγή κατά την επίτευξη ενός βάρους 380-420 κλ σε μια ηλικία 16-20 μηνών. Επιπλέον, είναι μια ιδιαίτερα ευπροσάρμοστη φυλή. Αυτό προέρχεται εν μέρει από τη στρατηγική επιλογής που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του που έχουν στοχεύσει πάντα στην πολλαπλάσια χρήση.

Τα εξωτερικά γνωρίσματα του ουγγρικού Simental


Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ουγγρικού Simental, ο στόχος ήταν να μοιάζει όσο περισσότερο είναι δυνατόν στη φυλή Simental. Εντούτοις, πολλά χαρακτηριστικά του ουγγρικού Simental επιδεικνύουν τις μεγαλύτερες άσπρες περιοχές στο δέρμα με τα πιο κυρίαρχα αιχμηρά ακονισμένα μπαλώματα και τη σκιερή εμφάνιση. Οι γκρίζες και μαύρες χρωστικές ουσίες βρίσκονται συχνότερα στο δέρμα, το κέρατο ή την τρίχα. Γενικά, σε σύγκριση με τη φυλή Simental, ο σκελετός του ουγγρικού Simental είναι τρυφερότερος, οι μύες είναι περιορισμένοι, τα οπίσθια είναι στενότερα, το ποσοστό αύξησής του είναι ελαφρώς χαμηλότερο, η ικανότητα κρεοπαραγωγής της είναι περίπου ίδια.

Εκμετάλλευση του ουγγρικού Simental:
Το ουγγρικό Simental είναι μια φυλή διπλαξιοποίησης σης, δεδομένου ότι η δομή σωμάτων της και τα εσωτερικά γνωρίσματα οικονομικής σπουδαιότητας εκθέτουν τα ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ εκείνων των χαρακτηριστικών γαλακτοκομικών φυλών και των φυλών βοοειδών βόειου κρέατος. Η μεταβλητότητα και η άριστη προσαρμοστικότητά της παρέχουν μια στερεά βάση για τα προγράμματα οποιουδήποτε στόχου. Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί για να συνεχίσει την ευθεία αναπαραγωγή αυτών των βοοειδών διατηρώντας το διπλό χαρακτηριστικό γνώρισμα σκοπού. Από τη δεκαετία του 70 μια νέα χρήση μορφής της φυλής έχει προκύψει. Έχει αρχίσει να συμβάλλει για να αποτελέσει τα κοπάδια βοοειδών βόειου κρέατος λόγω στην άριστη παραγωγή βόειου κρέατός του αποδοτέα πρώτιστα στα γνωρίσματα όπως το ποσοστό αύξησης, τη δομή σφαγίων και την ποιότητα σφαγίων. Αυτήν την περίοδο η φυλή αποτελεί 40 των κοπαδιών βοοειδών βόειου κρέατος, αλλά το γενετικό υπόβαθρό του είναι παρόν σε μια ποικίλη έκταση σε 90 του ολόκληρου αποθέματος βοοειδών βόειου κρέατος. Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί για να χρησιμοποιήσει στους σταυρούς χρησιμότητας ως προγόνους κοπαδιών. Εντούτοις, είναι επίσης η υψηλή μεταβλητότητα της φυλής που προκαλεί πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαχείρισης υπό τους όρους της βιομηχανοποιημένης παραγωγής. Αφ ετέρου η μεταβλητότητα και η άριστη προσαρμοστικότητά της παρέχουν μια στερεά βάση για τα προγράμματα οποιασδήποτε ειδίκευσης.

http://gr.agrota-2l.com

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο