Όλα τα επαγγέλματα που επιδοτούνται το 2015 με το νέο επενδυτικό νόμο


Μια μεγάλη ευκαιρία για επενδυτές που με την βοήθεια του νέου επενδυτικού νόμου θα μπορέσουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια.

Οι 52 επαγγελματικές δραστηριότητες που πριμοδοτούνται είναι:

Ανοίγει η αυλαία για τον νέο επενδυτικό νόμο που φέρνει αλλαγές στις δραστηριότητες που επιχορηγούνται και τα ποσοστά των ενισχύσεων, προβλέποντας τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης ! με κάλυψη εγγυητικής επιστολής για 52 βασικές επαγγελματικές ειδικότητες.

Με τον νέο επενδυτικό νόμο ενισχύονται μια σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών με ποσοστά που φθάνουν έως και 45%, στοχεύοντας στην τόνωση κατά βάση των πολύ μικρών και μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, η αύξηση της ρευστότητας, η επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και η διασφάλιση της διαφάνειας παρέχοντας στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνοντας τις διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.

Συγκεκριμένα:

• Θα επιχορηγούνται νέες και καινοτόμες μορφές δραστηριότητας στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση πρώτων υλών με έμφαση και στόχευση στις εξωστρεφείς δραστηριότητες.

• Στον τουρισμό θα επιχορηγούνται νέες μορφές τουρισμού και καταλυμάτων με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού και τη δημιουργία υψηλών προδιαγραφών καταλυμάτων στην ύπαιθρο αλλά και στις πόλεις.

• Θα υπάρξει ειδική αναφορά στην αξιοποίηση και ενεργοποίηση των κλάδων της ανθρώπινης υγιεινής με έμφαση στον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

• Θα προβλέπονται κίνητρα για την ανάπτυξη του τομέα των σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων παρέχοντας ενισχύσεις για τη σύμπραξη εταιρειών παρεμφερών κλάδων.

• Θα προβλέπει παροχή ρευστότητας και επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων.

• Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότηση

• Θα συνεχιστεί η χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητά τους.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του νέου επενδυτικού νόμου θα υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες:

• Έχουν τη μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε) ή Συνεταιρισμού.

• Θα επιχορηγούνται νέες και υπό σύσταση εταιρείες με την υποχρέωση να συσταθούν εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.Γλυκό του κουταλιού απο Ελληνικό Φραγκόσυκο (Μύκονος)

Οι ενισχύσεις θα αφορούν:

• Τη δημιουργία νέας μονάδας,

• Επέκταση υπάρχουσας μονάδας,

• Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα,

• Τον εκσυγχρονισμό της μονάδας.

Είδη ενισχύσεων

Προσφέρονται τα παρακάτω κίνητρα:

• Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή για χρονικό διάστημα κάποιων ετών, η διάρκεια θα οριστεί με την προκήρυξη του νόμου από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

• Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

• Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Θα προβλέπονται νέες κατηγορίες επιχορηγουμένων δαπανών που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν:

• Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

• Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.

• Αγορά και leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

• Δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις.

• Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης.

• Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

• Δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

• Λειτουργικές δαπάνες.

Οι 52 επαγγελματικές δραστηριότητες που πριμοδοτούνται

Ο νέος νόμος προβλέπει ενίσχυση δραστηριοτήτων στους παρακάτω κλάδους:

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και

• Καλλιέργεια και μεταποίηση του ιπποφαούς

• Καλλιέργεια και μεταποίηση αρώνιας

• Καλλιέργεια και μεταποίηση γκότζι μπέρι

• Καλλιέργεια και μεταποίηση κτηνοτροφικών φυτών

• Καλλιέργεια και μεταποίηση υποτροπικών φυτών. Τέτοιες μορφές καλλιέργειας είναι το αβοκάντο, η μπανάνα, ηφραγκοσυκιά, η χουρμαδιά ,το πεκάν, το μάνγκο, ο λωτός, η γκουάβα

• Μονάδες ξηραντήριων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών

• Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης οσπρίων

• Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής

• Μονάδες επεξεργασίας δασοκομικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

Μεταποίηση πρώτων υλών με έμφαση στις εξωστρεφείς δραστηριότητες

• Εξόρυξη και μεταποίηση ορυκτών πόρων (μάρμαρα κ.α.)

• Παραγωγή χημικών προϊόντων από υποκατάστατα πετρελαίου

• Παραγωγή πλαστικών

• Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων

• Μονάδες παραγωγής τοπικών ποτών

• Καινοτόμες συσκευασίες τροφίμων και καινούργιων προϊόντων (άρτος, γλυκά, ποτά)

• Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

• Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

• Παραγωγή αρωμάτων

• Παραγωγή παρασκευασμάτων καλλωπισμού

• Κατασκευή κοσμημάτων

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην φωτοβολταϊκών συστημάτων

• Παραγωγή προϊόντων καπνού

• Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

• Κατασκευή ειδών ένδυσης

• Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

• Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας

• Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

• Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

• Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

• Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

• Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

• Κατασκευή επίπλων

• Καινοτόμες υπηρεσίες

• Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

• Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Τουρισμός - εναλλακτικές μορφές τουρισμού

• Θρησκευτικός τουρισμός

• Ιατρικός τουρισμός

• Τουρισμός ευεξίας-spa στο πλαίσιο ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου και όχι μόνα τους.

• Ιαματικός τουρισμός

• Συνεδριακά κέντρα-τουρισμός

Δημιουργία υψηλών προδιαγραφών καταλυμάτων

• Εκσυγχρονισμοί και δημιουργία ξενοδοχείων (Ενισχύεται το επάγγελμα του ξενοδόχου πρακτικά από τις πρώτες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων μέχρι και τα πέντε αστέρων ξενοδοχεία

• Ιδρυση νέου τύπου καταλυμάτων (π.χ. μοτέλ)

• Δημιουργία ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων που θα συνδυάζουν ξενοδοχειακές μονάδες πολλών αστέρων με παραθεριστικές κατοικίες.Μικρή οικογενιακή βιοτεχνία Μαρμελάδας

Logistics

• Δημιουργία σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων παρέχοντας ενισχύσεις για τη σύμπραξη εταιρειών παρεμφερών κλάδων. (Θα επιχορηγούνται εταιρείες μεταφοράς, αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων. Δίνεται ώθηση στο επάγγελμα του μεταφορέα δημιουργώντας κίνητρα για σύμπραξη με άλλους συναδέλφους τους για να δημιουργήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν τώρα)

• Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Υπηρεσίες

• Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

• Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

• Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες, δικτυακές πύλες

• Φωτογραφικές δραστηριότητες

• Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

• Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων.

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, προβλέπεται η ενίσχυση του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας με ποσοστά που θα φτάνουν έως το 45%.

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους-μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ο χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσδιορίζει επίσης τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που μπορούν να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα που υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά αυξάνονται έως και 20% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και την περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιείται και μπορεί να φτάσουν έως το 45%.

Χαρακτηριστικό των νέων ποσοστών επιδότηση

Τα ποσοστά αυτά θα επαναξιολογηθούν πάλι το 2016, οπότε και πιθανώς να προκύψουν εκ νέου αλλαγές στα ποσοστά επιχορήγησης που θα παίρνει κάθε ενδιαφερόμενος φορέας.

Πηγή: Αγροτικές Ευκαιρίες Blog

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια