Εκτοπίζονται οι φτωχοί αγρότες, συγκεντρώνεται η γη σε λιγότερα χέρια σε όλη την ΕΕ


Το ξεκλήρισμα των φτωχών αγροτών και τη συγκέντρωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε λιγότερα χέρια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την ΕΕ αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Στην Ελλάδα κατά 14% μειώθηκαν οι αγροτικές μονάδες τη δεκαετία 2003-2013, αντίθετα αυξήθηκε κατά 22% η εκμεταλλεύσιμη γη και κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε και η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά αγροτική μονάδα από 4,8 εκτάρια στα 6,8 εκτάρια.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ έχει στόχο να ενισχύσει τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βγάζοντας εκτός παραγωγής τους μικρομεσαίους αγρότες. Αυτή άλλωστε είναι η τάση που καταγράφει η Eurostat σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο της ΕΕ το 2013 καταμετρήθηκαν 10,8 εκατ. αγροτικές μονάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται 174,6 εκατ. εκτάρια γης καθώς από το 2003 έως και το 2013 βγήκαν εκτός καλλιέργειας πάνω από 4 εκατ. αγροτικές μονάδες, ενώ η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται για καλλιέργειες παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Πλέον, η μέση έκταση ανά αγροτική μονάδα αυξήθηκε κατά 38%, από 11,7 εκτάρια το 2003 σε 16,1 εκτάρια το 2013.

Οι χώρες που καταγράφηκε ο μεγαλύτερος μέσος όρος συγκέντρωσης γης ήταν η Τσεχία (133 εκτάρια/ αγροτική μονάδα), το Ηνωμένο Βασίλειο (93,6 εκτάρια/αγροτική μονάδα) και η Σλοβακία (80,7 εκτάρια/αγροτική μονάδα).

Τα στοιχεία για την ηλικία των αγροτών δείχνουν πως στην Ελλάδα πάνω από 65 χρονών είναι το 31,3% και μόλις 5,2% όσοι κάτω των 35 ετών. Στο σύνολο της ΕΕ, το 31,1% των αγροτών είναι πάνω από 65 και το 6% κάτω των 35 ετών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια