Ξεκινούν τον Φεβρουάριο οι δηλώσεις για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για βιολογικά και προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης


Την έναρξη των αιτήσεων για το Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και συγκεκριμένα την έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο οι δηλώσεις γίνονται στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214- Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

1.1 - Βιολογική Γεωργία
1.2 - Βιολογική Κτηνοτροφία
1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
2.1 - Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.3Α - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
2.3B - Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
3.1 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
4.2 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Παράλληλα η εγκλύκλιος αναφέρει ότι σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σχετικών, με γνώμονα πάντα την βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής, για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2016.

Για τη δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας (5ετία)» ως ημερομηνία έναρξης υποβολής του 1ου έτους εφαρμογής (έτος 2014) ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2016.

Επίσης, το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής σε έντυπη μορφή των δηλώσεων εφαρμογής παραμένει στις 70 ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση στο μηχανογραφικό σύστημα και ισχύει για όλα τα έτη εφαρμογής.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια