Επιστρέφονται 17 εκατ. ευρώ στους Έλληνες αγρότες από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ


Ποσό ύψους 17 εκατ. ευρώ επιστρέφεται στους Έλληνες αγρότες από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ που δεν χρησιμοποιήθηκε για το 2018, στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Συνολικά επιστρέφονται 444 εκατ. ευρώ στους Ευρωπαίους αγρότες. Πρόκειται για χρήματα που δεσμεύτηκαν από τις άμεσες ενισχύσεις τους, για τη δημιουργία του εν λόγω αποθεματικού.

Σημειώνεται ότι τα ποσά μπορούν να επιστραφούν από τα κράτη-μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την πιο έγκυρη ανάλυση για τις πληρωμές στην «Ύπαιθρο Χώρα» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 30/11