Σιτηρέσιο: κατανάλωση μίγματος για πρόβατα γαλακτοπαραγωγής


Οι προβατοτρόφοι δεν πρέπει να χορηγούν τις συμπηκνωμένες ζωοτροφές κατά βούληση.
Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με το βάρος του ζώου και το ύψος γαλακτοπαραγωγής.
Οπότε καλό είναι να χωρίζουν τα πρόβατα σε ομάδες ανάλογα με την απόδοσή τους και να τους χορηγούν την αντίστοιχη τροφή. Καθώς επίσης και να μειώνουν την τροφή όταν πλέον η γαλακτοπαραγωγή του ζώου έχει πέσει αρκετά μετά τα μισά της γαλακτικής περιόδου.
Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την ποσότητα ποσότητα συμπηκνωμένης ζωοτροφής στο σιτηρέσιο των πρόβάτων ανάλογα με το βάρος τους και την απόδοσή τους σε γάλα. 
Σημείωση: Αν χορηγείτε στο πρόβατο περισσότερη τροφή από την απαιτούμενη τότε θα δημιουργήσετε υπέρβαρα ζώα τα οποία θα έχουν πρόβλημα τόσο στην σύλληψη όσο και στην γαλακτοπαραγωγή της επόμενης περιόδου.

ΠΗΓΗ