Χωρίς ακατάσχετο από 18 ως 20 Δεκεμβρίου η δεύτερη δόση του αγροτικού τσεκ


Προς ολοκλήρωση ο υπολογισμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) από το εθνικό απόθεμα
Χωρίς την ψήφιση του ακατασχετου και στο τριήμερο από τις 18 έως και τις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο λίγοι αγρότες που δεν έχουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και τράπεζες θα είναι εκείνοι που θα κάνουν Χριστούγεννα με τη δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης (τσεκ) που είναι το υπόλοιπο 50%, των ετήσιων επιδοτήσεων (το προηγούμενο είχε καταβληθεί στις 26 Οκτωβρίου).

Την ίδια ώρα 3500 αγρότες από Λάρισα και Μαγνησία, θα δουν ξανά κουτσουρεμένο το τσεκ λόγω εκκρεμοτήτων με τους δασικούς χάρτες...

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί η εκκαθάριση της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία θα ανέλθει σε 330 εκατ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) από το εθνικό απόθεμα, η Πράσινη Ενίσχυση, ύψους 550 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς και η Ενίσχυση στους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί και η Εξισωτική Αποζημίωση του έτους 2018, ύψους 247 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή των υπολοίπων της Εξισωτικής των προηγούμενων ετών από το 2008.

Εθνικό Απόθεμα

Εκτός απροόπτου, το αργότερο έως τις 11 Δεκεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων, η κατανομή του εθνικού αποθέματος και θα γίνει ο υπολογισμός των δικαιωμάτων.

Εν δυνάμει δικαιούχοι του εθνικού αποθέματος 2018 είναι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι γεωργοί με ανωτέρα βία και οι γεωργοί με οριστικές δικαστικές ή διοικητικές πράξεις.

Ο γεωργός νεαρής ηλικίας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών κατά το έτος 2018, να δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2018 ή να έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 για το καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης.

Νεοεισερχόμενος γεωργός για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος είναι ο παραγωγός που έχει υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης πρώτη φορά (έναρξη γεωργικής δραστηριότητας) το 2016, το 2017 ή το 2018. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει υποβάλει ΕΑΕ την προηγούμενη πενταετία από την έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2018.
Έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην ΕΑΕ.
Πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού.
Είναι άνω των 18 ετών (γεννηθέντες έως και τις 31/12/2000).
Έχουν προσδιορισθείσα έκταση στην ΕΑΕ 2018, προς χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, μεγαλύτερη ή ίση με 0,4 εκτάρια.

ypaithros.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια