ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 2018-2030


Οι προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές γεωργικές αγορές για τα έτη 2018 έως 2030 αφορούν ένα ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, των αροτραίων καλλιεργειών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης και η εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος και οι περιβαλλοντικές πτυχές της γεωργίας της ΕΕ. Επιπλέον, φέτος, η εστίαση στον βιολογικό τομέα κάθε αγοράς περιλαμβάνεται στο τμήμα «Τι γίνεται με τα οργανικά;». Πολλοί παράγοντες θα επηρεάσουν τις γεωργικές αγορές κατά την επόμενη δεκαετία στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των συμπεριφορών των καταναλωτών στις αγορές αυτές. 

Για παράδειγμα, ο καταναλωτής και ο πολίτης θα επικεντρωθούν περισσότερο στα τρόφιμά τους, στην προμήθειά τους και στις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην αλλαγή του κλίματος. Για τους παραγωγούς, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος παραγωγής, αλλά θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία διαφοροποίησης των προϊόντων τους, προσθέτοντας αξία και μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό θα αντανακλάται σε εναλλακτικά συστήματα παραγωγής, όπως τα τοπικά, βιολογικά ή άλλα πιστοποιημένα προϊόντα που όλο και περισσότερο απαιτούνται.

Η έκθεση προβλέπει μείωση της συνολικής γεωργικής γης στην ΕΕ, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία, από 178 εκατομμύρια εκτάρια το 2018 σε 176 εκατομμύρια εκτάρια το 2030. Σύμφωνα με την τάση αυτή, τα κύρια σιτηρά, οι μόνιμοι λειμώνες και οι μόνιμες οι καλλιέργειες, θα μειωθούν περαιτέρω κατά την περίοδο έως το 2030. Αντίθετα, η γη που χρησιμοποιείται για τις χορτονομές θα αυξηθεί ελαφρά, φθάνοντας τα 22 εκατομμύρια εκτάρια το 2030.

Προβλέψεις για τις αροτραίες καλλιέργειες

Όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας και οι προτιμήσεις των καταναλωτών θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης της ΕΕ κατά 5%. Μέχρι το 2030, η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ αναμένεται να φθάσει τα 19,3 εκατομμύρια τόνους, σε σύγκριση με 18,6 εκατομμύρια τόνους το 2018.

Όσον αφορά την αγορά σιτηρών, η παραγωγή αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και να φθάσει τα 325 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με 284 εκατομμύρια τόνους για το 2018). Η αύξηση αυτή θα οφείλεται στην αύξηση της βιομηχανικής χρήσης σιτηρών, στη μικρή αύξηση της ζήτησης ζωοτροφών και στις εξαγωγικές προοπτικές.

Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους, δεν αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή των καλλιεργειών κραμβελαίου λόγω των ευκαιριών και των ορίων της πολιτικής για τα βιοκαύσιμα μετά το 2020. Επιπλέον, η ζήτηση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες θα εξακολουθήσει να είναι ισχυρή τόσο για τις ζωοτροφές όσο και για την ανθρώπινη κατανάλωση. Το υποστηρικτικό περιβάλλον πολιτικής θα το διευκολύνει και θα οδηγήσει περαιτέρω στην αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν μόνο το 1,4% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, περιορίζοντας τη συνολική ανάπτυξή της. Προβλέψεις για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Κατά την περίοδο προοπτικής, η αύξηση του πληθυσμού και του εισοδήματος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και σε παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές. Μέχρι το 2030, η ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει σχεδόν το 35% της παγκόσμιας ζήτησης, με έμφαση στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας (οργανικές, γεωγραφικές ενδείξεις κλπ.).

Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά περίπου 330.000 τόνους ισοδύναμου γάλακτος ετησίως. Όσον αφορά την αγορά της ΕΕ, θα χρειαστούν περίπου 900.000 τόνοι πρόσθετου γάλακτος ετησίως για να ικανοποιηθεί η ανάπτυξή της για τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία είναι κυρίως τυρί. Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ θα πρέπει να σημειώσει μέτρια αύξηση κατά το 2018-2030, κατά μέσο όρο 0,8% ετησίως.

Προβλέψεις κρέατος

Μέχρι το 2030, η αγορά κρέατος στην ΕΕ θα επηρεαστεί από τις μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τις εξαγωγικές δυνατότητες, την αποδοτικότητα και, για το βόειο κρέας, τις μεταβολές στον γαλακτοκομικό τομέα. Η συνολική κατανάλωση κρέατος στην ΕΕ θα μειωθεί, φθάνοντας από 69,3 κιλά ανά κάτοικο το 2018 σε 68,6 κιλά το 2030. Η παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ υπολογίζεται σε 8,2 εκατομμύρια τόνους το 2018. Ωστόσο, η παραγωγή αναμένεται στη συνέχεια να μειωθεί, επηρεασμένη από μικρότερο κοπάδι, χαμηλή κερδοφορία και μείωση της ζήτησης.

Όσον αφορά το κρέας αιγοπροβάτων, λόγω της βελτίωσης των αποδόσεων για τους παραγωγούς, της διατήρησης της συνδεδεμένης στήριξης και της διαρκούς εγχώριας ζήτησης, η παραγωγή θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2018-2030, φθάνοντας τους 950.000 τόνους το 2030, έναντι 903.000 τόνων το 2018. Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην ΕΕ θα μειωθεί από 32,5 kg κατά κεφαλήν το 2018 σε 31,7 kg το 2030. Η μείωση αυτή θα αντισταθμιστεί από τις υψηλότερες εξαγωγές, ενώ η παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό 0,7% ετησίως κατά τη διάρκεια του 2018-2030. Τα πουλερικά είναι το μόνο κρέας που θα παρατηρήσει σημαντική αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης στην ΕΕ. Μέχρι το 2030, η παραγωγή της ΕΕ θα πρέπει να φθάσει τα 15,5 εκατομμύρια τόνους, έναντι 14,2 εκατομμυρίων τόνων το 2018. Η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί επίσης, υποστηρίζοντας την αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ. Προβλέψεις για εξειδικευμένες καλλιέργειες: κρασί, ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά Ο τομέας του ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά την περίοδο προοπτικής. Το 2018/19, αναμένεται να φθάσει τα 2,3 εκατ. Τόνους και θα αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως κατά την περίοδο αυτή. Η παγκόσμια ζήτηση για ελαιόλαδο της ΕΕ θα αυξηθεί επίσης, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ, αυξάνοντας κατά 3,3% ετησίως κατά τη διάρκεια του 2018 – 2030.

Όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, η συνολική παραγωγή και χρήση της ΕΕ αναμένεται να σταθεροποιηθεί. Κατά την περίοδο προοπτικής, προβλέπεται μικρή μείωση της ανθρώπινης κατανάλωσης από 26 λίτρα κατά κεφαλήν κατά μέσο όρο το 2018/2019 σε 25,3 λίτρα το 2030. Όσον αφορά τις εξαγωγές, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει σταθερή αύξηση των εξαγωγών, κυρίως λόγω των γεωγραφικών ενδείξεων και των αφρωδών οίνων . Για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η παραγωγή μήλων πρέπει να σταθεροποιηθεί, από 12,7 εκατομμύρια τόνους το 2018/2019 σε 12,4 εκατομμύρια τόνους το 2030, κατά την περίοδο προοπτικής λόγω της μείωσης της περιοχής παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων στην ΕΕ. Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια θα αντιμετωπίσουν επίσης μείωση της περιοχής παραγωγής στην ΕΕ, με αποτέλεσμα ελαφρά μείωση της παραγωγής (από 4,1 εκατομμύρια τόνους το 2018 σε 4 εκατομμύρια τόνους το 2030). Τέλος, η παραγωγή νωπής τομάτας αναμένεται να παραμείνει σταθερή παρά τις αυξανόμενες αποδόσεις που οφείλονται σε μεγαλύτερες εποχές (από 7 εκατομμύρια τόνοι το 2018 σε 6,8 εκατομμύρια τόνοι το 2030).

Προβλέψεις για το γεωργικό εισόδημα

Η έκθεση, με βάση την εξέλιξη των αγορών, δίνει μια γενική εικόνα του τρόπου με τον οποίο το εισόδημα των αγροτών θα εξελιχθεί κατά την περίοδο των προβλέψεων. Η ανάλυση δείχνει μια σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος ανά εκμετάλλευση (ή ετήσια μονάδα εργασίας) καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη σημαντική αύξηση της γεωργικής παραγωγής (+ 17% κατά την περίοδο), παράλληλα με μια παρόμοια αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των ισχυρότερων αποσβέσεων. Επιπλέον, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η μείωση της εργασίας λόγω διαρθρωτικών αλλαγών.

Προβλέψεις για περιβαλλοντικές πτυχές

Τα αποτελέσματα από τις προοπτικές της αγοράς έχουν επίσης ληφθεί υπόψη για την ανάλυση των επιπτώσεών τους σε ορισμένους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στον τομέα της κτηνοτροφίας θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τις εκπομπές. Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη μείωση του αριθμού των ζώων στην ΕΕ έως το 2030 θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών. Ωστόσο, η υψηλότερη παραγωγή καλλιεργειών και η εφαρμογή κοπριάς θα οδηγήσουν σε αύξηση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με το 2012, ενώ οι εκπομπές αμμωνίας θα μειωθούν κατά 9%.

Όσον αφορά το άζωτο, οι προβλεπόμενες απώλειες αζώτου στα ύδατα στην ΕΕ θα είναι κατά 8% χαμηλότερες από ό, τι το 2012. Σε σχέση με τη βιοποικιλότητα των φυτών, τα δυνητικά φυτικά είδη στην ΕΕ μεταξύ του 2012 και του 2018 δεν αλλάζουν πολύ, με αύξηση κατά 2% πιθανών φυτικών ειδών. Η έκθεση προοπτικών της ΕΕ για το 2018-30 περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, συνοδευόμενα από επεξήγηση των υποθέσεων, περιγραφή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τις γενικές συνέπειες των αβεβαιοτήτων. Οι προβλέψεις και οι προοπτικές, που επισημάνθηκαν στην έκθεση θα συζητηθούν στην ετήσια γεωργική διάσκεψη της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 6-7 Δεκεμβρίου 2018ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια