Προς κατάργηση η εκτροφή ζώων σε κλουβιάΗ χρήση κλουβιών στην κτηνοτροφία θα μπορούσε να σταματήσει έως το 2027, εκτίμησε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό σχέδιο ψηφίσματος, που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας με 39 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές, θα εξεταστεί από το Ευρωκοινοβούλιο στο σύνολό του, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ολομέλειας, στις 7-10 Ιουνίου.

Σε απάντησή τους στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) «End the Cage Age», οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο νόμου της ΕΕ για δίκαιη και βιώσιμη γεωργία και να προτείνει την αναθεώρηση των υφιστάμενων κοινοτικών κανόνων για την προστασία των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς. Αυτές οι νομικές αλλαγές θα ανοίξουν το δρόμο για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης κλουβιών στην κτηνοτροφία της ΕΕ, μετά από μια κατάλληλη μεταβατική περίοδο και μια σταθερή, επιστημονική εκτίμηση επιπτώσεων, πιθανώς έως το 2027.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την κλουβιά και εφαρμόζονται επιτυχώς σε πολλά κράτη μέλη, σημείωσαν οι ευρωβουλευτές. Συμπλήρωσαν ότι αυτά τα εναλλακτικά συστήματα θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω και να ενθαρρυνθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι για τους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται σχετική νομοθεσία.

Προσέγγιση ανά είδος και μετάβαση με κατάλληλη χρηματοδότηση

Το σταδιακό τέλος της εκτροφής σε κλουβιά πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση κατά είδος που θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά διαφορετικών ζώων και θα διασφαλίζει ότι όλα διαθέτουν συστήματα στέγασης που ταιριάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν στην εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για τη μετάβαση και στην κατάλληλη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων επαρκών υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης, κινήτρων και οικονομικών προγραμμάτων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους προτού προβούν σε οποιεσδήποτε νομοθετικές αλλαγές. Αυτό θα αποτρέψει τους αγρότες να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και η παραγωγή της ΕΕ να μεταφερθεί κατά συνέπεια στο εξωτερικό, όπου τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων είναι χαμηλότερα από ό,τι στην ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μια πιο περιεκτική πολιτική για τα τρόφιμα για να υποστηρίξει τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα πρέπει να εστιάζεται όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στις οικονομικές και κοινωνικές του διαστάσεις. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να εμποδίσει τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφική παραγωγή και να σταματήσει την περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια μερικών μεγάλων εκμεταλλεύσεων.

Ίδια πρότυπα για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα

Η πολιτική για το δίκαιο εμπόριο που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, λέει η Επιτροπή Γεωργίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να εστιάσουν περισσότερο στην εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα γεωργικά τρόφιμα πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν όλα τα ζωικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ να παράγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων εκτροφής χωρίς κλουβιά, και επιμένουν ότι οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες πρέπει να επανεκτιμηθούν για να διασφαλιστεί ότι τα ίδια ζώα και τα ίδια προϊόντα πληρούν τα πρότυπα ποιότητας. Καλούν επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τη διαβίωση των ζώων διεθνώς.

Η πρωτοβουλία «End the Cage Age» καταχωρήθηκε στην Επιτροπή της ΕΕ στις 5 Σεπτεμβρίου 2018. Μέχρι τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος, η πρωτοβουλία είχε συγκεντρώσει υποστήριξη από σχεδόν 1,4 εκατομμύρια υπογράφοντες από όλη την ΕΕ.

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να «τερματίσει (…) την απάνθρωπη μεταχείριση» εκατοντάδων εκατομμυρίων εκτρεφόμενων ζώων της ΕΕ (…) που φυλάσσονται σε κλουβιά για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους» και να προχωρήσει σε μια νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης κλουβιών για ωοτόκες όρνιθες, κουνέλια, πουλάκια, ορτύκια, πάπιες και χήνες, χοιρομητέρες και μεμονωμένα μοσχάρια, όπου δεν έχουν ήδη απαγορευτεί.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια