Αναδιανεμητική ενίσχυση για όλους επιτρέπει η νέα ΚΑΠ, κερδισμένοι οι μικροί


Μερική αναπλήρωση του τσεκ κυρίως για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους κατόχους χαμηλών δικαιωμάτων, εξασφαλίζει ο μηχανισμός της αναδιανεμητικής πληρωμής στη νέα ΚΑΠ.

Όσους βρεθούν στο ξεκίνηµα της νέας ΚΑΠ µε δικαιώµατα χαµηλής αξίας και εκµεταλλεύσεις κοντά στα 50 στρέµµατα, αναµένεται να βοηθήσει κυρίως η αναδιανεµητική ενίσχυση, ώστε να ισοφαριστεί έως ένα βαθµό η ζηµιά από την κατάργηση του πρασινίσµατος και τη µείωση της αξίας δικαιωµάτων, που θα κόψουν το τσεκ σχεδόν στο µισό.

Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, το κονδύλι αναδιανοµής για τους Έλληνες αγρότες υπολογίζεται στα 170 εκατ. ευρώ, µε δικαιούχους όλους όσοι λαµβάνουν βασική ενίσχυση. Εδώ, µπορεί να µπουν και τυχόν άλλες προϋποθέσεις (π.χ όρος για κατ’ επάγγελµα αγρότη), κάτι το οποίο, πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο. Για να καταλάβει κάποιος πώς λειτουργεί η αναδιανοµή πρέπει να τονιστεί πρώτα το εξής:

 Η αναδιανεµητική δίνεται σε έναν φιξ αριθµό στρεµµάτων ανά εκµετάλλευση και οπωσδήποτε σε εκτάσεις που καλύπτονται από δικαιώµατα. Συνήθως, ο αριθµός αυτός ορίζεται µε βάση τον µέσο όρο του µεγέθους των αγροτικών εκτάσεων. Στην Ελλάδα, αυτό το νούµερο αντιστοιχεί σε 50 στρέµµατα περίπου. Οπότε για παράδειγµα αγρότης µε 100 στρέµµατα θα λάβει συµπληρωµατικό πριµ µόνο για 50 στρέµµατα κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοιπόν, το νούµερο που θα επιλέξει η χώρα µας κι αν αυτό θα διαφέρει ανά περιφέρεια ενίσχυσης (αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκοτόπια) που είναι και το πιο πιθανό.

Παράδειγµα µε έξι αγρότες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

∆ύο αγρότες έχουν από 50 στρέµµατα έκαστος, δύο από 100 και δύο από 400. Σε κάθε ζευγάρι ο ένας έχει δικαιώµατα αξίας 40 ευρώ το στρέµµα και ο άλλος 20 ευρώ το στρέµµα. Για κάθε εκµετάλλευση περικόπτεται το 10% της ενίσχυσης για να µπει στον κουµπαρά της αναδιανεµητικής. Μετά ο κουµπαράς αυτός, ξαναµοιράζεται στις ίδιες εκτάσεις, ως ένα φιξ ποσό ανά στρέµµα. Όπως φαίνεται από το παράδειγµα (βλ. πίνακα), µε ένα ποσό 10 ευρώ το στρέµµα αναδιανοµής, ο αγρότης µε τη χαµηλότερη αξία δικαιωµάτων και τη µικρότερη έκταση, «κερδίζει» 40% συν στην ενίσχυσή του ακόµα και µετά την περικοπή λόγω της δηµιουργίας του κουµπαρά. Ακόµα και µε 5 ευρώ το στρέµµα ποσό, θα έβγαινε επωφεληµένος. Με ίδια έκταση αλλά υψηλότερη αξία δικαιωµάτων, ο αγρότης Β «κερδίζει» 15%. Αντίστοιχη εικόνα ισχύει και για όσους έχουν έκταση 100 στρέµµατα. Ωστόσο, ακόµη πιο µειωµένη θα είναι η ενίσχυση για αγρότες µε εκτάσεις 400 στρεµµάτων. Αυτό είναι και το νόηµα της αναδιανεµητικής, µεταφορά ενισχύσεων από τις µεγαλύτερες προς τις µικρότερες εκµεταλλεύσεις.

Το παραπάνω παράδειγµα είναι ενδεικτικό και παρέχει µία πρώτη γεύση για το πώς λειτουργεί το καθεστώς. Τα ποσά ανά στρέµµα θα είναι στην πράξη διαφορετικά και κατά πάσα πιθανότητα ανά περιφέρεια ενίσχυσης. Μένει να φανεί πού θα θέσει το όριο η ελληνική πολιτεία για τα στρέµµατα που θα επωφελούνται. Το βέβαιο είναι πως το παραπάνω καθεστώς θα σχεδιαστεί στη φιλοσοφία της αναδιανοµής προς όφελος των µικροµεσαίων, που είναι η κυριότητα στη χώρα µας, αν και ο υπουργός, Σπήλιος Λιβανός θέλει µικρότερο ποσό.

Το διήµερο 24-25 Ιουνίου ξανά στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων οι ευρωπαϊκές αρχές 

Στις 24-25 Ιουνίου θα διενεργηθεί ένας ακόµα «σούπερ-τρίλογος» µεταξύ Κοµισιόν, Συµβουλίου και Ευρωβουλής, µε στόχο να βρεθεί κοινός τόπος και να επιτευχθεί η τελική συµφωνία για τα νοµικά κείµενα της νέας ΚΑΠ.
Η συγκεκριµένη διαβούλευση θα γίνει λίγες ηµέρες πριν το τελευταίο επί πορτογαλικής προεδρίας Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας (28 Ιουνίου), όπου εκεί υπάρχει η πεποίθηση πως θα «κλειδώσει» ο νέος κανονισµός. Σηµειωτέον ότι χωρίς συµφωνία µέσα στο καλοκαίρι, η νέα ΚΑΠ δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν το 2024, αναφέρει γερµανική εφηµερίδα.

«Περιορισµένες οι ανάγκες για αναδιανεµητική», υποστηρίζει ο Σπήλιος Λιβανός για την Ελλάδα

«Σε χώρες σαν την Ελλάδα, όπου οι µικρές εκµεταλλεύσεις αποτελούν την πλειοψηφία, οι ανάγκες για αναδιανεµητική  στήριξη είναι περιορισµένες, ενώ µέσω της εσωτερικής σύγκλισης έχουν ήδη επιτευχθεί σηµαντικά αποτελέσµατα αναδιανοµής του γεωργικού εισοδήµατος», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός σχετικά µε την αναδιανεµητική στο περασµένο Συµβούλιο στις Βρυξέλλες. «Θα µπορούσαµε να αποδεχθούµε την υποχρεωτικότητα της αναδιανεµητικής στήριξης, για ποσοστό περίπου στο 5%.», ανέφερε ο κ. Λιβανός.

https://www.agronews.gr/Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια