Like box

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Σαλιγκαροτροφία μια πολύ καλή επένδυση


Εκτροφή Σαλιγκαριών

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από την γενικότερη ανάγκη για την ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις με παραγόμενα προϊόντα που θα βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές.Helix Aspersa

Το εδώδιμο σαλιγκάρι Helix aspersa είναι ένα από τα σημαντικότερα είδη σαλιγκαριών σε παγκόσμια κλίμακα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων αυτού του είδους που καταναλώνεται προέρχεται από συλλογή σαλιγκαριών από φυσικούς πληθυσμούς. Η ελάττωση των φυσικών πληθυσμών είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για τη δημιουργία εκτροφείων σε πολλές χώρες του κόσμου όπου υπάρχουν φυσικοί πληθυσμοί αυτού του είδους. Σήμερα, η σαλιγκαροτοφία έχει αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στη Γαλλία και σε μικρότερο βαθμό στην Ισπανία.


Περισσότερα για την Σαλιγκαροτροφία

Στη χώρα μας ο κλάδος της σαλιγκαροτροφίας δεν έχει αναπτυχθεί παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή του και μάλιστα με συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις περισσότερες χώρες όπου επιχειρείται να αναπτυχθεί η εκτροφή των σαλιγκαριών.
Από τα εδώδιμα είδη σαλιγκαριών μόνο η εκτροφή του Helix aspersa έχει αναπτυχθεί και είναι οικονομικά κερδοφόρα. Η έρευνα για τη δυνατότητα ανάπτυξης της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα άρχισε στα τέλη του 1970 στο τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ από την καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου. Για είκοσι και πλέον χρόνια η ερευνητική της ομάδα διεξήγαγε πειράματα με στόχο την μελέτη της βιολογίας και την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων εκτροφής του Helix aspersa.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ

Ο τρόπος εκτροφής του Helix aspersa διακρίνεται σε δύο βασικά στάδια: i) της αναπαραγωγής ii) και της πάχυνσης

Αναπαραγωγή 

Η αναπαραγωγική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο κτήριο η στο χώρο πάχυνσης. Η επιλογή του τρόπου εξαρτάτε από το μέγεθος της μονάδας, καθώς και ύψος της επένδυσης. Η αναπαραγωγή μέσα στο χώρο πάχυνσης υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς.

Αναπαραγωγή σε κτήριο 

Στο κτήριο αναπαραγωγής επικρατούν ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτοπεριόδου. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί θάλαμοι με διαφορετικές συνθήκες για την διαχείριση των γεννητόρων:


χώρος ανάπτυξης
θάλαμος αναπαραγωγής
εκκολαπτήριο
ψυχρός θάλαμος
θερμός θάλαμος

Μέσα στους χώρους αυτούς υπάρχουν ειδικοί κλωβοί που τοποθετούνται οι γεννήτορες για να ζευγαρώσουν και να ωαποθέσουν.
Οι ωαποθέσεις μεταφέρονται στο εκκολαπτήριο που γίνεται η εκκόλαψη των νεαρών σαλιγκαριών. Τα νεαρά σαλιγκάρια (γόνος) μετά την εκκόλαψη τους μεταφέρονται στο χώρο πάχυνσης
Μέσα στο κτήριο υπάρχει απόλυτος έλεγχος της βιολογίας των σαλιγκαριών και μπορούμε να έχουμε αναπαραγωγικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου.

Αναπαραγωγή στο χώρο πάχυνσηςΗ αναπαραγωγή στο χώρο πάχυνσης γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρου με μικρότερη όμως εκκολαπτική επιτυχία σε σχέση με αυτή που επιτυγχάνεται στο κτήριο αναπαραγωγής. Γίνεται μόνο σε εκτροφεία που είναι εγκατεστημένα στην Νότια Ελλάδα και η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινά στα μέσα Απριλίου και λήγει στα μέσα Νοέμβριου.

Πάχυνση

Ο χώρος πάχυνσης είναι δυκτιοκήπια ειδικά διαμορφωμένα για τις ανάγκες της εκτροφής. Εσωτερικά είναι διαχωρισμένα σε πάρκα πάχυνσης που διαθέτουν ηλεκτροφόρα περίφραξη, ταΐστρες και σκέπαστρα.
Tα νεαρά σαλιγκάρια αμέσως μετά την εκκόλαψη τους μεταφέρονται στα θερμοκήπια πάχυνσης και τοποθετούνται μέσα στις ταΐστρες. Εκεί μένουν για διάστημα 3 με 4 μηνών μέχρι να φτάσουν σε εμπορεύσιμο μέγεθος.

Yγρασία

Στα δυκτιοκήπια η διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας για την αύξηση των σαλιγκαριών θα επιτυγχάνεται με σύστημα υδρονέφωσης. Η κατανάλωση νερού εξαρτάτε από τη εποχή του έτους αλλά δεν ξεπερνά τα 1200 λίτρα την ημέρα ανά στρέμμα δικτυοκηπίου.

Tροφή 

H θρέψη των σαλιγκαριών γίνεται με τεχνητό σιτηρέσιο που παρασκευάζεται από καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, κριθάρι, πίτουρο, ανθρακικό ασβέστιο και την προσθήκη ιχνοστοιχείων. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα τροφών και αντιβιώσεις γιατί μπορούν να αυξήσουν την θνησιμότητα κατά την αναπαραγωγή και την πάχυνση των σαλιγκαριών σε ποσοστά που μπορούν να φτάσουν το 90% του συνολικού πληθυσμού. Αν χρησιμοποιηθούν βιολογικές πρώτες ύλες το σιτηρέσιο μπορεί να πιστοποιηθεί και ως βιολογικό. Η σύσταση του σιτηρεσίου μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικιακή κλάση του σαλιγκαριού.
O δείκτης κατανάλωσης τροφής είναι 1.6, δηλαδή για την παραγωγή ενός κιλού σαλιγκαριών απαιτούνται 1.6 kg τροφής. H τροφή δίνεται στα σαλιγκάρια μέσα σε ταΐστρες και ανανεώνεται δύο φορές την εβδομάδα.


Παραγωγικότητα
Η παραγωγικότητα μιας μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών υπολογίζεται ανά στρέμμα δυκτιοκηπίου και κυμαίνεται από 3 έως 10 τόνους το χρόνο. Η δυναμικότητα παραγωγής σε κάθε κύκλο παραγωγής διάρκειας 3,5 μηνών είναι 4,5 τόνοι. Μεγάλες παραγωγές επιτυγχάνουν μονάδες που διαθέτουν κτήριο αναπαραγωγής και μπορούν να φορτίσουν με γόνο το δυκτιοκήπιο στην πλήρη δυναμικότητα του.
Παραγωγή 4.480 Kg σαλιγκαριών σε 1.000 τ.μ. δυκτιοκήπιο


1. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΓΟΝΟ Αριθμός νεαρών σαλιγκαριών


ΠΙΝΑΚΑΣ 1


Κόστος παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής φτάνει στα1,50 ευρώ το κιλό στις μονάδες που διαθέτουν κτήριο αναπαραγωγής και 1,20 ευρώ το κιλό στις μονάδες χωρίς κτήριο αναπαραγωγής.

Κόστος εγκατάστασης 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2


Θηρευτές – Ασθένειες
Στη φύση τα σαλιγκάρια κινδυνεύουν από μεγάλο αριθμό σπονδυλωτών θηρευτών, όπως ποντίκια, νυφίτσες, κοράκια, καθώς και ασπόνδυλων, όπως δίπτερα, κολεόπτερα. Σε συνθήκες εκτροφής η κατασκευή των εγκαταστάσεων και σωστή διαχείριση των χώρων προστατεύει τα σαλιγκάρια από τους θηρευτές.
Παράσιτα όπως νηματώδης και ακάρεα μπορεί να προσβάλουν τα σαλιγκάρια. Τα παραπάνω παράσιτα μειώνουν την αναπαραγωγική ικανότητα των σαλιγκαριών και αυξάνουν τα ποσοστά θνησιμότητας.
Τα σαλιγκάρια δεν προσβάλλονται από ιούς.


Η εκτροφή σαλιγκαριών στην Ευρώπη 

Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σαλιγκαριών στην Ευρώπη έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας σε πολλές χώρες. Η Γαλλία είναι η χώρα με τα περισσότερα εκτροφεία σαλιγκαριών και την μεγαλύτερη παραγωγή που υπερβαίνει τους 5.000 τόνους ετησίως. Ακολουθεί η Ισπανία όπου ο κλάδος άρχισε να αναπτύσσεται την τελευταία πενταετία με παραγωγή που υπερβαίνει τους 1.000 τόνους ετησίως. Μικρότερες παραγωγές συναντάμε σε χώρες όπως η Πορτογαλία.
Στην Ιταλία εφαρμόζεται το μοντέλο της εκτατικής εκτροφής σαλιγκαριών που δεν είναι οικονομικά βιώσιμο λόγω των πενιχρών παραγωγικών αποτελεσμάτων.


Οι ώρες εργασίας που θα χρειαστούν στο εκτροφείο εξαρτάται από τα στρέμματα

Στα 3 στρ -------------- 390 ώρες
Στα 5 στρ -------------- 820 ώρες
Στα 10 στρ -------------- 1.550 ώρες

Η αποδοτικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει ως εξής: από χώρο εκτροφής ενός (1) στρέμματος στον οποίο θα τοποθετηθούν 5.000 μάνες θα υπάρξει παραγωγή το χρόνο από 1.000 έως 1.500 κιλά, ενώ παράλληλα από 2ο χρόνο το μικτό κέρδος ανά στρέμμα το έτος υπολογίζεται σε 4.400 ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος ανά στρέμμα το έτος υπολογίζεται σε 3.500 ευρώ.


ΙΣΧΥΡΗ ΖΗΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία εντάχθηκε η Βουλγαρία το 2007, έχει επίσης βοηθήσει τον τομέα των επιχειρήσεων σαλιγκαριών. Οι εκτροφείς δικαιούνται να αιτηθούν για κάποιο ποσό από τα 3,2 δισ. ευρώ που υποσχέθηκε η ΕΕ στη Σόφια ως το 2013 στο πλαίσιο αναπτυξιακού προγράμματος.

Η όρεξη των Γάλλων για γαστερόποδα – που αντιμετωπίζονται ως εξαιρετικές λιχουδιές από τη Ρωμαϊκή Εποχή – έχουν αντέξει αλλαγές καιρών κα γεύσεων.
"Η αγορά σαλιγκαριών είναι μια πολύ παραδοσιακή και σταθερή αγορά και … δεν πρέπει να αναμένονται μεγάλες αλλαγές,’’ είπε ο Pierre Commere, γενικός γραμματέας της ADEPALE, του γαλλικού συνδέσμου εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων.

Η παράδοση είναι ισχυρότερη από τη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως είπε: όποιος θέλει να προσφέρει ένα γευστικό έδεσμα για τα Χριστούγεννα θα προσπαθήσει να καταφέρει να αγοράσει σαλιγκάρια.

Ένα βάζο σαλιγκαριών με σάλτσα που ζυγίζει 0,4 κιλά κοστίζει 50 ευρώ, ενώ υψηλής ποιότητας πακέτα γκουρμέ κυμαίνονται από 55 ως 235 ευρώ. Συγκριτικά, ένα κιλό ζωντανών σαλιγκαριών βουλγαρικής εκτροφής κοστολογείται από 2,5 ως 4 ευρώ.

Η Γαλλία και η Ιταλία, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές της Ευρώπης, καταναλώνουν μεταξύ 25.000 και 36.000 τόνων σαλιγκαριών ετησίως, αλλά με τον πληθυσμό των ακριβών σαλιγκαριών Helix να έχει μειωθεί στη Δύση, η βιομηχανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές της Ανατολικής Ευρώπης.

Το 2006, το είδος, ευρέως γνωστό ως σαλιγκάρι Βουργουνδίας, συμπεριλήφθηκε στις οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας καθώς η συγκέντρωση τους στην άγρια φύση είναι περιορισμένη.

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Πολωνία και η Ουγγαρία ήταν πρώτες στη συγκέντρωση σαλιγκαριών αλλά η οικονομική πρόοδος από τότε που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 έχει στρέψει τους ανθρώπους μακριά από τη σκληρή εργασία, προκαλώντας έλλειψη πέρσι στη Γαλλία, σύμφωνα με τη Γαλλική Ομοσπονδία Βιομηχανιών Διατηρημένων Τροφίμων.

Οι χώρες όπως η Βουλγαρία, όπου η γεωργία αντιστοιχεί στο 5-6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), χαιρέτισε την ευκαιρία να καλύψει το κενό: η ύφεση, οι φτηνές εισαγωγές και οι χαμηλές τιμές των φαρμών έχουν χρεοκοπήσει εκατοντάδες αγρότες φέτος.

Οι άνθρωποι που κάποτε ανέτρεφαν γουρούνια, αγελάδες και πτηνά αναζητούν εναλλακτικές.

"Τώρα όλοι είναι εκτροφείς σαλιγκαριών," σχολίασε ο Kostov.

"Πριν δύο χρόνια οι άνθρωποι γελούσαν όταν λέγαμε ότι εκτρέφουμε σαλιγκάρια. Αλλά πέρσι οι άνθρωπο απλά τρελάθηκαν. Παίρνουν από παντού τηλέφωνο για να ζητήσουν πληροφορίες.’’

http://neosagroths.blogspot.gr/

Πηγή

http://www.snailfarming.gr/

και

http://snailgreece.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο