Επανέρχεται το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς από το ΥΠΑΑΤ


Το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς «ξαναζεσταίνει» το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επανεκκινώντας τον διάλογο µε όλους τους αρµόδιους φορείς. Η νέα ηγεσία του υπουργείου φέρεται αποφασισµένη να απαλείψει τις διατάξεις εκείνες που είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, µε αποτέλεσµα την απόσυρση του νοµοσχεδίου µε συνοπτικές διαδικασίες από τη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, από τη νοµοθετική ρύθµιση θα λείπουν οι διατάξεις που όριζαν πρόσθετα τέλη στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων. Υπενθυµίζεται ότι η προηγούµενη πρόταση αύξανε το τέλος σήµανσης στα 6 ευρώ, από το οποίο θα εξαιρούνταν όσοι υιοθετούσαν ζώο από δοµές φιλοξενίας.

Επίσης, θέσπιζε καταβολή ειδικού τέλους ζωοφιλίας ανά τεµάχιο ειδών, τα οποία πωλούνται στα καταστήµατα ζώων συντροφιάς (pet shops), και έδινε τη δυνατότητα διατήρησης έως δύο αστείρωτων ζώων το πολύ ανά ιδιοκτήτη, µε την πληρωµή ετήσιου τέλους στους δήµους ύψους 100 ευρώ για το καθένα.

Ο διάλογος του υπουργείου µε τις φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και µεµονωµένες δηµοτικές Αρχές για την κατάρτιση του νέου νοµοσχεδίου έχει ξεκινήσει εδώ και δύο µήνες και θα συνεχιστεί το προσεχές διάστηµα µε τη συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

«Επιδιώκουµε µια ολιστική αντιµετώπιση του ζητήµατος των ζώων συντροφιάς, η οποία θα προκύψει ύστερα από διάλογο µε όλους τους φορείς» δηλώνει στο «Έθνος της Κυριακής» (26/11) η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπία Τελιγιορίδου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», οι βασικοί άξονες στους οποίους αναµένεται να κινηθεί η νέα πρόταση είναι:
Η δηµιουργία µητρώου των φιλοζωικών οργανώσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν αποτελούν «σωµατεία-σφραγίδα».
Η πλήρης οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δήµων και των οργανώσεων όσον αφορά στην προστασία και στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Η µη υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων.
Η µη επιβάρυνση µε τέλη των ιδιοκτητών ζώων.
Η δηµιουργία κουλτούρας από την παιδική ηλικία ώστε να εκλείψει ο φαινόµενο της εγκατάλειψης ζώων. Ήδη, σε συνεργασία µε τον παγκόσµιο οργανισµό για την υγεία των ζώων, έχει δηµιουργηθεί οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της φιλοζωίας στα σχολεία, το οποίο έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει προωθηθεί σε πολλά σχολεία της χώρας.
Ο ακριβής προσδιορισµός του ρόλου καθενός συµµετέχοντος στις ˆµελείς επιτροπές όσον αφορά στη διάσωση, τη στείρωση και τη φιλοξενία ζώων.
Ο ορισµός του επιθετικού ζώου.
Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις δοµές φιλοξενίας. Θα επιχειρηθεί η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στους δήµους, το οποίο σήµερα ανέρχεται σε 600.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των ΟΤΑ και θεωρείται ανεπαρκές να καλύψει τις ανάγκες δηµιουργίας καταφυγίων. Παράλληλα, το υπουργείο µέσω εγκυκλίων-οδηγιών θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στις υφιστάµενες δοµές φιλοξενίας τόσο των δήµων όσο και των σωµατείων, µε στόχο να διασφαλίσει τις προβλεπόµενες συνθήκες ευζωίας για τα αδέσποτα τετράποδα.

Σύµφωνα µε την απάντηση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπίας Τελιγιορίδου, σε ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτας Βράντζα για τη διαχείριση του προβλήµατος των αδέσποτων ζώων, προγραµµατίζεται:
Το πρώτο εξάµηνο του 2019 η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου να ζητήσει επανέλεγχο όλων των ενδιαιτηµάτων από τις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
Το δεύτερο εξάµηνο του έτους να ζητηθεί επιθεώρηση και όλων των κυνοκοµείων και καταφυγίων των δήµων, προκειµένου να ελεγχθούν οι δήµοι και να γίνουν οι σχετικές συστάσεις, καθώς δεν υπάρχει η νοµική βάση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους δήµους. Τα ευρήµατα αυτών των ελέγχων -εφόσον εντοπιστούν προβλήµατα- θα κοινοποιηθούν στους αρµόδιους εισαγγελείς για περαιτέρω ενέργειες (αποφάσεις µεταφοράς των ζώων, άσκηση ποινικών διώξεων κ.λπ.).

Τα στοιχεία

Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την υφυπουργό, ο υφιστάµενος νόµος δεν προβλέπει σαφώς διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους δήµους, και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήµατα στις νοµικές υπηρεσίες των περιφερειών. Βάσει των τελευταίων στοιχείων της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης του υπουργείου, σήµερα σε όλη την επικράτεια έχουν καταγραφεί περίπου 50.000 αδέσποτα και 254.000 δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς, αριθµός που, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, απέχει αρκετά από την πραγµατικότητα.

Την ίδια στιγµή, πολλοί δήµοι εµφανίζονται µάλλον απρόθυµοι να δώσουν στοιχεία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έτσι, σε παλαιότερα έγγραφα του υπουργείου, από τους 325 δήµους της χώρας απάντησαν οι 262, και µάλιστα αφού είχαν προηγηθεί άλλα τρία υποµνηστικά έγγραφα. Από τις απαντήσεις των δήµων προέκυψε ότι 150 δήµοι δεν διαθέτουν κανένα καταφύγιο (δηµοτικό, διαδηµοτικό, ιδιωτικό µε το οποίο έχουν συνάψει σύµβαση ή άλλο). Βάσει των καταγεγραµµένων στοιχείων, έχουν δηλωθεί 20 δηµοτικά κυνοκοµεία µε άδεια, 10 δηµοτικά κυνοκοµεία χωρίς άδεια, 11 µε συνεργασία µε ιδιώτες και 1 µε συνεργασία µε φιλοζωικό σωµατείο.

Το υπουργείο, πάντως, εμφανίζεται διατεθειμένο να θέσει το προσεχές χρονικό διάστηµα υπόψη του εισαγγελέα Ζώων ενδεχόµενες αναντιστοιχίες που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις στοιχείων µεταξύ της βάσης δεδοµένων που διατηρεί και των απαντήσεων των δηµοτικών Αρχών αναφορικά µε τη λειτουργία καταφυγίων και πληθυσµού αδέσποτων.

Όσον αφορά στην ευθύνη των ελέγχων ιδιωτών και ιδιωτικών ενδιαιτηµάτων (δηλαδή αν είναι αδειοδοτηµένα και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις) ώστε να συνάψουν συµβάσεις µε τους δήµους για την παροχή υπηρεσιών στα προγράµµατα διαχείρισης των ζώων συντροφιάς, αυτή ανήκει στους ίδιους τους δήµους, όπως επισηµαίνει η υφυπουργός στην απάντησή της. Ελεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών προβλέπονται κατόπιν καταγγελιών.

Σύµφωνα µάλιστα µε την κυρία Τελιγιορίδου, φέτος δεν έχει αναφερθεί από τις περιφέρειες διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, πλην της περίπτωσης του κυνοκοµείου του ∆ήµου Σπάρτης, για το οποίο παρενέβη ο εισαγγελέας αλλά δεν αφορούσε σύµβαση µε ιδιώτες. Κατά τη διάρκεια προηγούµενων ετών, είχαν πραγµατοποιηθεί µόνο τέσσερις έλεγχοι το 2015 και κανένας το ƒ2016 και το 2017.

Βάσει του νόµου, σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µετά τους ελέγχους γίνονται συστάσεις, ενώ εάν δεν υπάρξει βελτίωση των συνθηκών στον επανέλεγχο, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των σηµασµένων ζώων, αυτή την περίοδο «τρέχει» διαγωνισµός για την απόκτηση ειδικών ανιχνευτών ηλεκτρονικών µέσων σήµανσης, µε τα οποία θα εξοπλιστούν οι ελεγκτικές Αρχές.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία προκειµένου να δοθεί η πρόσβαση στα στοιχεία της διαδικτυακής υπηρεσίας που έχει αναπτυχθεί στο υπουργείο ώστε να προβαίνουν σε έλεγχο αξιόποινων πράξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς.

Για το «καυτό», όπως κατέδειξε το παρελθόν, ζήτηµα των ζώων συντροφιάς πραγµατοποίησε ειδική εκδήλωση την περασµένη εβδοµάδα και η Ν∆. Στην οµιλία του, µάλιστα, ο πρόεδρος του κόµµατος, Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ότι η σήµανση των ζώων θα έπρεπε να είναι αρµοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών:

«Εξ όσων γνωρίζω, η περιβόητη βάση για το τσιπάρισµα των ζώων βρίσκεται σήµερα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο κανονικά θα πρέπει, στη δική µου αντίληψη, να ασχολείται µε τα παραγωγικά ζώα και όχι µε τα ζώα συντροφιάς. Αντίθετα όµως, είναι το υπουργείο Εσωτερικών -το υπουργείο το οποίο έχει την εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- που θα πρέπει να έχει και την κεντρική αρµοδιότητα, καθώς δεν νοείται κανένα ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας των ζώων χωρίς τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων δεν δίνει λύση στο πρόβληµα» λέει η κυρία Τελιγιορίδου: «Εχει αναπτυχθεί ήδη µια πλήρης ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η λειτουργία της στο υπουργείο, το οποίο διαθέτει τις απαραίτητες κτηνιατρικές υπηρεσίες και όλες τις υπόλοιπες δοµές που εγγυώνται την ευζωία των ζώων, είναι αυτονόητη».