Τι κατέδειξε 5ετής έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα οπωροφόρα δέντρα στην Ελλάδα


Μείωση των εκμεταλλεύσεων σε όλα τα είδη οπωροφόρων δένδρων στη χώρα καταγράφηκε το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της πενταετούς έρευνας οπωροφόρων (μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βερικοκιές, κερασιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και ελιές) της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, βάσει της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ:


*οι εκμεταλλεύσεις με μηλιές μειώθηκαν κατά 6,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2012 (ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ήταν 11.863 το 2017 και 12.697 το 2012)

*οι εκμεταλλεύσεις με αχλαδιές μειώθηκαν κατά 9,2% (σε 7.239 από 7.973)

*οι εκμεταλλεύσεις με κερασιές μειώθηκαν κατά 4,3% (σε 14.517 από 15.162)

*οι εκμεταλλεύσεις με πορτοκαλιές μειώθηκαν κατά 3,2% (σε 52.243 από 53.982)

*οι εκμεταλλεύσεις με λεμονιές μειώθηκαν κατά 4,6% (σε 21.690 από 22.724)

*οι εκμεταλλεύσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή μειώθηκαν κατά 3,7% (σε 16.447 από 17.070), και

*οι εκμεταλλεύσεις με ελιές μειώθηκαν κατά 3,4% (σε 448.320 από 463.889).

Αντίθετα, οι εκτάσεις με οπωροφόρα παρουσίασαν αύξηση σε σχεδόν όλα τα είδη δένδρων. Ειδικότερα:

*οι εκτάσεις με μηλιές αυξήθηκαν κατά 7,7% (σε 93.774 στρέμματα από 87.036)

*οι εκτάσεις με αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 2,9% (σε 33.043 στρέμματα από 32.114 στρέμματα)

*οι εκτάσεις με ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 4,8% (σε 337.705 στρέμματα από 322.297 στρέμματα)

*οι εκτάσεις με βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 5% (σε 49.027 στρέμματα από 46.713 στρέμματα)

*οι εκτάσεις με κερασιές αυξήθηκαν κατά 3,2% (σε 113.803 στρέμματα από 110.300 στρέμματα)

*οι εκτάσεις με πορτοκαλιές αυξήθηκαν κατά 6,5% (σε 287.837 στρέμματα από 270.165 στρέμματα)

*οι εκτάσεις με λεμονιές αυξήθηκαν κατά 8,3% (σε 39.846 στρέμματα από 36.784 στρέμματα)

*οι εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά 11,9% (σε 64.644 στρέμματα από 57.794 στρέμματα), ενώ

*οι εκτάσεις με ελιές μειώθηκαν κατά 5% (σε σύγκριση 6.706.794 στρέμματα από 7.059.610 στρέμματα).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, οι μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις και τα αντίστοιχα ποσοστά, κατά είδος οπωροφόρου, παρατηρούνται στις εξής περιφέρειες:

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μηλιές εντοπίζονται κυρίως στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (29.670 στρέμματα και αποτελούν το 31,6% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μηλιές), Θεσσαλίας (28.798 στρέμματα και αποτελούν το 30,7% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης) και Δυτικής Μακεδονίας (19.946 στρέμματα και αποτελούν το 21,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης)

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με αχλαδιές εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Θεσσαλίας (13.962 στρέμματα και αποτελούν το 42,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με αχλαδιές)

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδακινιές εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (304.622 στρέμματα και αποτελούν το 90,2% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ροδακινιές)

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με βερικοκιές εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Πελοποννήσου (24.761 στρέμματα και αποτελούν το 50,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με βερικοκιές),

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με κερασιές εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (88.703 στρέμματα και αποτελούν το 77,9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με κερασιές)

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκαλιές εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Πελοποννήσου (152.365 στρέμματα και αποτελούν το 52,9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με πορτοκαλιές)

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με λεμονιές εντοπίζονται κυρίως στις περιφέρειες Πελοποννήσου (14.171 στρέμματα και αποτελούν το 35,6% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με λεμονιές) και Δυτικής Ελλάδας (12.379 στρέμματα και αποτελούν το 31,1% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με λεμονιές)

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Πελοποννήσου (28.445 στρέμματα και αποτελούν το 44% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με μικρόκαρπα εσπεριδοειδή), ενώ

*οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελιές εντοπίζονται κυρίως στις περιφέρειες Πελοποννήσου (1.710.771 στρέμματα και αποτελούν το 25,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ελιές) και Κρήτης (1.363.925 στρέμματα και αποτελούν το 20,3% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με ελιές).